Mosterhamn

Mosterhamn er ein tettstad i Bømlo kommune i Sunnhordland i Hordaland fylke. Tettstaden har 1 188 innbyggarar per 1. januar 2011. Staden ligg på øya Moster, søraust i Bømmlo kommune.