Santiago drama

Det er søkt om midlar frå BK og HFK for å finansiere skrivingen av et spill/teaterstykke basert på historien om Santiago.

Ansvarleg: Lene Løtvedt