LivOGLyst

LivOGLyst – lokal utvikling i Hordaland

LivOgLyst er eit program for lokal samfunnsutvikling i Hordaland. det er fokus på nyskaping, næringsutvikling, bulyst og trivsel på ein lokalt tilpassa og langsiktig måte.
Les meir om LivOGLyst HER.

Kven vil vel ikkje vere med på å utvikle lokalsamfunnet i bygda vår? Dette vil Moster Grendautval gjerne med prosjektet Dynamiske Mosterhamn.