Tur og Friluft

Gruppa held fram med arbeidet for å tilrettelgga tur og friluftsinteresser på  Moster.

Offisiell opning av løypene (6 stk) planlagt våren 2013.

Ansvarleg: Knut Magne Totland og Sissel Johanessen

Lenke til Turgruppa si Facebook side