Kultur og Historie

Utvikla ei samlande kultur og historiesatsing. Framleis langsiktig arbeid mot heilskapleg kultursatsing skissert i tidlegare planar/ søknader; kulturhistorisk senter/ Mostratinget 2024. Satsinga går inn i Moster amfi/ Bømlo kommune/ Hordaland Fylkeskommune si satsing på markeringa av 2024 og er relatert til næringsutvikling innan kultur og reiseliv, m.a. planar om hotell.

Me ser og for oss ein knyting til FoU aktivitetar innan fleire fagfelt (historie, kultur, formidling). Viktig å involvere og gi heile bygda eigarskap til prosjekta.

Det er ikkje aktivitet på dette feltet for tida.

Er du interessert i dette arbeidet? Ta kontakt.