Marinarkeologi – dykking

Vera tilretteleggjar/ støtte/ paraply for lokale initiativ rundt marin arkeologi/ dykking både som arena for dykkarkonferanse, etablere eit miljø rundt dette og stimulere til kultursatsing rundt denne historia. Santiago, den spanske armada kan verta sentralt saman med nye saker som dukkar opp.

Lokalt sogelag vil ha ei rolle i innsamling av marine funn. Også stimulere til etablering av verksemd rundt bruk av dei arkeologiske ressursane for kultur, turisme og kompetanseutvikling/opplæring.

Ansvarleg: Lars-Einar Hollund

Kontakt på Moster Museum: Johnny Notland