Rapportar

———————————– Årsmøtet 2016 —————————————————–

MGU_Årsmelding 2015    MGU_Protokoll årsmøte 2016

———————————– Årsmøtet 2015 —————————————————–

MGU_Årsmelding 2014   MGU_Protokoll årsmøte 2015

Vedtekter for Moster Grendautval_rev2 14.2.15       RAPPORT LOL 2012-2014

———————————– Årsmøtet 2014 —————————————————–

MGU_Årsmelding 2013     Protokoll årsmøte 27.3.2014     Årsregnskap 2013 signert

RAPPORT LivOGLyst 2013     RAPPORT-LivOGLyst-2013-med-vedlegg

———————————– Årsmøtet 2013 —————————————————–

MGU_Årsmelding 2012      Protokoll årsmøtet 2013         Signert årsregnskap 2012

Dynamiske Mosterhamn rapport til Liv og Lyst for 2012

Vedtekter for Moster Grendautval_2011

———————————– Årsmøtet 2012 —————————————————–

Årsmelding 2011       Protokoll årsmøte 08 03 2012         Signert Årsrekneskap 2011

Infomøte 8-3-2012 presentasjon                 Vedtekter for Moster Grendautval_2011

—————————- Seminar 5. februar 2013 ————————————————–

plakat seminar 5 febrUiN-rapport-frå Seminaret 5. februar 2013

————————————————————————————————————