Protokoll frå årsmøtet 2013 er lagt ut

Du finn protokollen her: Grendautvalet/Rapportar

4 nye styremedlemmer er valgt inn og fokus framover vert m.a. VA i indre Mosterhamn, møtestader på Moster, veglys, bussruter, Røyksundbrua, infrastruktur, trafikksikring.
Me ynskjer lykke til for det nye styret:
Tony Hidle
Roy Fimland
Merete Solås
Asbjørn A. Sætre
Grethe Sivertsen
Ingvald Grindheim
Kåre T. Spissøy
Reinert Røksund

Comments are closed.