Archive for Næring

Moster Grendautval inviterer til Folkamøte 27. mars 2014 i Moster Amfi

Annonse Folkemøte årsmøte 27.3.2014Meld deg gjerne på arrangementet på facebook her.

Hei Mostringar!!

Ingenting slår eit sterkt lag. Og ingen kan slå eit lag som består av engasjerte og patriotiske Mostringa.

Moster Grendautval inviterer DEG og dine til møte om oss sjølve.

Torsdag 27. mars kl 1900-2200 i Moster Amfi.

Program:

– Moster Grendautval presenterer seg sjølv og kva me jobbar med

– Næringslivet presentere seg

– Presentasjon av nye Mosterhamn sentrum

– Den positive utviklinga som har skjedd på Moster det siste året

– Kort årsmøte i MGU

—— enkel servering ——  gratis  ——–

ME GLER OSS TIL Å SJÅ DEG !!

Meld deg gjerne på arrangementet på facebook her.

Folkamøte og MGU årsmøte 12. desember kl. 20 i Moster Amfi

Folkamøte / årsmøte

ca kule 3 (683x1024)Moster Grendautval

torsdag 12. desember kl.20.00 i Moster Amfi

Meld deg gjerne på via FB arrangementet: https://www.facebook.com/events/604836716252201/

Moster Grendautval inviterer hermed bygdafolk, unge som eldre til folkamøte med eit kort årsmøte som innleiing. Det vert mykje informasjon om arbeidet som er utført i 2012 og 2013, samt planar for vidare arbeid.

Er DU interessert i å påverke framtida vår på Moster, så møt opp!

Agenda:
•Årsmøte med val (alle kandidatar er spurde på førehand)
•Kaffi og brus
•Informasjon om arbeidet til MGU, og innspel frå bygdafolk

Har du spørsmål som du ynskjer å ta opp ta kontakt med ein av oss (sjå www.mosterhamn.no) eller via Moster Grendautval på facebook.

Vårt nærmiljø – Vår framtid!

TING SKJER! …..KJEKT PÅ VEGEN!

Rapport frå seminaret 5. februar er klar!!

UIN forside bildeMe har fått rapporten frå seminaret me hadde i Moster Amfi 5. februar. Fasilitatorane frå Universitetet i Nordland har laga ein flott rapport med alle innspela me hadde i kafedialogen. God lesing.

UiN rapport frå Seminaret 5. februar 2013 (stor file)