Archive for Bømlo 2013

Rapport frå seminaret 5. februar er klar!!

UIN forside bildeMe har fått rapporten frå seminaret me hadde i Moster Amfi 5. februar. Fasilitatorane frå Universitetet i Nordland har laga ein flott rapport med alle innspela me hadde i kafedialogen. God lesing.

UiN rapport frå Seminaret 5. februar 2013 (stor file)

Bilder frå seminaret er no lagt inn

fra kafedialogen 5.febr 2013 Her er bilder frå seminaret vårt om Livskraftige samfunn som me hadde i Moster Amfi 5.februar 2013. Etterkvart kjem det også ein rapport frå gjestene frå Universitet i Nordland som me kan bruke i det videre arbeidet på Moster. me gler oss :-)

lenke til bildene

Livskraftige Samfunn, Moster Amfi 5.februar 2013 kl 17:30

Title: Livskraftige samfunn, Moster Amfi 5.februar 2013 kl 17:30
Location: Moster Amfi
FB: Click here
Plakat: Click here

Invitasjon

I samband med Moster Grendautval sitt prosjektet Dynamiske Mosterhamn, arrangerer me Seminar om Livskraftige samfunn. Det er den 5. februar 2013 kl 17:30 i Amfisalen i Moster Amfi.

Seminaret tar for seg tema frå nyare fagfelt innan økonomi og samfunnsutvikling. Me får besøk av Professor Ove Jakobsen og førstelektor Øystein Nystad frå Universitetet i Nordland. Dei vil halde foredrag og leie oss gjennom ein kreativ prosess. Sjå meir om programmet på vedlagte plakat. Alle på Moster, Bømlo og grendene omkring i Sunnhordland vert inviterte.

Seminaret arrangerast saman med Bømlo frivilligsentral og Bømlo kommune. Dette er og med i rekkja av jubileumsarrangement som kjem utover året i samband med 50-årjubileet for Bømlo kommune. Målgruppene er alle som er opptatt av korleis me kan gjere det betre å bu i grendene våre. Difor inviterer me alle grendelag, organisasjonar, skulane, helsestellet, offentlig forvaltning, næringslivet, og alle som er interessert i samfunnsutvikling. Følg også arrangementet på FB der du ogå kan legga inn kommentarar og sjå kva andre seier om arrangementet.

For meir informasjon ta kontakt med oss

Kåre Spissøy, Mobil: 91386469, Mail: kare@spissoy.com, leiar for prosjektet Dynamiske Mosterhamn

Ingvald Grindheim, Mobil: 92887997, Mail: Ingvald@fomanagement.com, Leiar for Moster Grendautval

VELKOMMEN
Start Time: 17:30
Date: 2013-02-05
End Time: 21:15