Livskraftige Samfunn, Moster Amfi 5.februar 2013 kl 17:30

Title: Livskraftige samfunn, Moster Amfi 5.februar 2013 kl 17:30
Location: Moster Amfi
FB: Click here
Plakat: Click here

Invitasjon

I samband med Moster Grendautval sitt prosjektet Dynamiske Mosterhamn, arrangerer me Seminar om Livskraftige samfunn. Det er den 5. februar 2013 kl 17:30 i Amfisalen i Moster Amfi.

Seminaret tar for seg tema frå nyare fagfelt innan økonomi og samfunnsutvikling. Me får besøk av Professor Ove Jakobsen og førstelektor Øystein Nystad frå Universitetet i Nordland. Dei vil halde foredrag og leie oss gjennom ein kreativ prosess. Sjå meir om programmet på vedlagte plakat. Alle på Moster, Bømlo og grendene omkring i Sunnhordland vert inviterte.

Seminaret arrangerast saman med Bømlo frivilligsentral og Bømlo kommune. Dette er og med i rekkja av jubileumsarrangement som kjem utover året i samband med 50-årjubileet for Bømlo kommune. Målgruppene er alle som er opptatt av korleis me kan gjere det betre å bu i grendene våre. Difor inviterer me alle grendelag, organisasjonar, skulane, helsestellet, offentlig forvaltning, næringslivet, og alle som er interessert i samfunnsutvikling. Følg også arrangementet på FB der du ogå kan legga inn kommentarar og sjå kva andre seier om arrangementet.

For meir informasjon ta kontakt med oss

Kåre Spissøy, Mobil: 91386469, Mail: kare@spissoy.com, leiar for prosjektet Dynamiske Mosterhamn

Ingvald Grindheim, Mobil: 92887997, Mail: Ingvald@fomanagement.com, Leiar for Moster Grendautval

VELKOMMEN
Start Time: 17:30
Date: 2013-02-05
End Time: 21:15

Comments are closed.